Tháng: Tháng Năm 2018

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.2 trên hệ điều hành Centos 7 64bit

Bước 1. Để cài đặt PHP 7.2, bạn cần cài đặt và bật EPEL và Remi repository theo các lệnh sau: Bước 2. Tiếp theo cần cài đặt yum-utils Bước 3. Một trong những chương trình trong gói…

Read More »

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MySql Cluster trên hệ điều hành Centos 7 64bit

MySql Cluster được thiết kế nhằm cung cấp hệ quản trị cơ sở dữ liệu với tính sẵn sàng cao và độ trễ thấp. MySql Cluster được trang bị công nghệ NDB (Network database) và NDBCLUSTER storage engine,…

Read More »