Home » Hệ thống

Hướng dẫn cài đặt GlusterFS

Một hệ thống lưu trữ có tính sẵn sàng cao (High-Availability) là một hệ thống đảm bảo khi một thành phần trong hệ thống gặp lỗi thì hệ thống vẫn có thể phục vụ. Mỗi một máy chủ…

Read More »

GlusterFS là gì?

Hẳn là bây giờ các bạn cũng chẳng còn gì xa lạ với các thiết bị lưu trữ nữa rồi. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều  loại thiết bị và giải pháp lưu trữ như HDD,…

Read More »

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.2 trên hệ điều hành Centos 7 64bit

Bước 1. Để cài đặt PHP 7.2, bạn cần cài đặt và bật EPEL và Remi repository theo các lệnh sau: Bước 2. Tiếp theo cần cài đặt yum-utils Bước 3. Một trong những chương trình trong gói…

Read More »

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MySql Cluster trên hệ điều hành Centos 7 64bit

MySql Cluster được thiết kế nhằm cung cấp hệ quản trị cơ sở dữ liệu với tính sẵn sàng cao và độ trễ thấp. MySql Cluster được trang bị công nghệ NDB (Network database) và NDBCLUSTER storage engine,…

Read More »